İlke

British Institute olarak ilkelerimiz;

 • Özel eğitim kurumu olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahip olmak.
 • Marka ve kalite açısından sürekli olarak değer sunan, amaçlarına uygun olarak güvenli şekilde kullanılabilecek markalı ürün ve hizmetler sunmak.
 • Toplumlar arasında iletişimde köprü olmak.
 • Eğitim anlayışı ve eğitim sürecinde uluslar arası kalite standartlarını benimsemek. Öncü olmak.
 • Hedeflenen sonuca ulaşmak için doğru metotları kullanmak.
 • Öğrenci odaklı olmak.
 • Müşteri memnuniyetini öncelik kabul etmek.
 • Eğitimin değişim olduğunun farkındalığını oluşturmak.
 • Teknolojinin imkanlarıyla eğitim sürecini kolaylaştırıp hızlandırmak.
 • Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.
 • Dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde ve tüketici haklarına ve menfaatlerine saygı göstermek.
 • Kaliteli eğitimde değer sunan, amaçlarına uygun olarak güvenli şekilde kullanılabilecek markalı ürün ve hizmetler sunmak.
 • Çevrenin korunması, çevre ile ilgili meselelerin daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için işbirliği çalışmalarında bulmak.