Misyon

  • Uluslar arası standartlarda  eğitim olanaklarının ulaşılabilir bir değer olmasına öncülük etmek.
  • Eğitimin değişim olduğunun farkındalığını oluşturmak.
  • Toplumlar arasında iletişimde köprü olmak.
  • Başarıyı “eğitim verdiğimiz herkese, temasta olduğumuz her kuruma ve etkileşim içerisinde bulunduğumuz her çevreye karşı en yüksek kurumsal davranış standartlarının benimsenmesi olarak ifade edebilmek.
  • Özel eğitim kurumu olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahip olmak.